เลข

มกราคม 9, 2011 at 7:38 pm (เลข)

เลข

 

first เฟิซท ที่หนึ่ง
second เซค-อันด ที่สอง
third เธิด ที่สาม
fourth โฟธ ที่สี่
fifth ฟิฟธ ที่ห้า
character แค-แร็คเทอะ ตัวอักษร,ลักษณะ,นิสัย
numeral นยู-เมอะแร็ล ตัวเลข
number นัม-เบอะ เลขหมาย,เลขประจำตัว
one วัน หนึ่ง
two ทู สอง
three ธรี สาม
four โฟ สี่
five ไฟฝ ห้า
six ซิคซ หก
seven เซฝ-เอ็น เจ็ด
eight เอท แปด
nine ไนน เก้า
ten เท็น สิบ
eleven อิเลฝ-เอ็น สิบเอ็ด
twelve ทเว็ลฝ สิบสอง
thirteen เธอ-ทีน- สิบสาม
fourteen โฟ-ทีน สิบสี่
fifteen ฟีฟ-ทีน- สิบห้า
twenty ทเวน-ทิ ยี่สิบ
thirty เธอ-ทิ สามสิบ
hundred ฮัน-ดเร็ด ร้อย
thousand เธา-แส็น พัน
ten thousand หมื่น
hundred thousand แสน
million มีล-ยัน ล้าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: