อาหาร

มกราคม 9, 2011 at 8:26 pm (อาหาร)

 

อาหาร

 

food ฟูด อาหาร,เหยื่อ
breakfast บเรค-ฟัซท (รับประทาน)อาหารเช้า
lunch ลันซ (รับประทาน)อาหารกลางวัน
dinner ดีนเนอะ- อาหารมื้อเย็น,อาหารค่ำ
rice ไรซ ข้าวเจ้าที่สีแล้ว
noodle นู-ดัล ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่,คนโง่
salad แซล-แอ็ด สลัดผัก,ยำผักสด
soup ซูพ น้ำแกง, ซุป(เนื้อผักเคี่ยวกับน้ำ)
curry เคอ-ริ แกงเผ็ด,แกงกะหรี่
pork โพค เนื้อหมู
beef บีฟ เนื้อวัว
chicken ชีค-เค็น เนื้อไก่, ลูก(นก,เป็ด,ไก่)
fish ฟิฌ ปลา,ตกปลา,หาปลา
squid ซควิด สัตว์จำพวกปลาหมึก
cuttlefish คัทล ฟิฌ ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
crab คแร็บ ปู,ก้ามปู,เครื่องยกของหนัก
shrimp ฌริมพ กุ้งฝอย,เคย
prawn พรอน กุ้งนาง,ตกกุ้ง
shell เฌ็ล เปลือกหอย,แกลบ,กระดอง
shellfish เฌ็ล ฟิฌ สัตว์น้ำพวกมีเปลือก หอย,กุ้ง,ปู
scallop ซคอล-ลัพ หอยแครง
sugar ฌูก-เออะ น้ำตาล,คำที่หวานทำให้หวาน
salt ซอลท เกลือ
sauce ซอซ เครื่องชูรสพวกน้ำปลา,ซีอิ้ว
fish salt ฟิฌ ซอลท น้ำปลา
arrack แอ-แร็ค น้ำส้มสายชู,น้ำตาลเมา
butter บัท-เทอะ เนยเหลว
cheese ชีส เนยแข็ง
bread บเร็ด ขนมปังปอนด์

Advertisements

Permalink ให้ความเห็น

ผลไม้

มกราคม 9, 2011 at 8:13 pm (ผลไม้)

ผลไม้fruit ฟรูท ผลไม้,ผล,พืชผล
apple แอพ-พล ผลแอปเปิล
water melon วอเทอะ เมล-อัน แตงโม
mango แมง-โก มะม่วง
rose apple โรส แอพ-พล ชมพู่
orange ออ-เร็นจ ผลส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม
coconut โค-โคะนัท ผลมะพร้าว
durian ดู-เรียน ทุเรียน
rambutan แร็มบู-แท็น ลูกเงาะ
longan ลองแกน ? ลำไย
mangosteen แมง-โกซทีน มังคุด
guava กวา-ฝะ ต้นฝรั่ง,ลูกฝรั่ง
banana บะแนน-อะ กล้วย,กล้วยหอม
pineapple ไพน แอพ-พล สัปปะรด

Permalink ให้ความเห็น

ธรรมชาติ

มกราคม 9, 2011 at 7:54 pm (ธรรมชาติ)

ธรรมชาติ

                                                                        

 

nature  เน-เชอะ ธรรมชาติ,ธรรมดา,สันดาน
world   เวิลด โลก,คนทั้งโลก,ทางโลกีย์
earth เอิธ พื้นดิน, ธาตุดิน, โลก
wild ไวลด ป่า,ป่าเปลี่ยว,ดุร้าย
forest ฟอ-เร็ซท ป่า,สิ่งใดๆที่ระเกะระกะ
tree ทรี ต้นไม้
branch บรานซ กิ่งก้าน,สาขา,ปลีก,ย่อย
leaf ลีฟ ใบไม้,กลีบดอกไม้
root รูท ราก(ต้นไม้-ผม-ฟัน),โคน,หน่อ
bark บาค เปลือกไม้
grass กราซ หญ้า,สนาม
bamboo แบ็มบู- ไม้ไผ่
stone ซโทน หิน,แผ่นอิฐก้อนหิน,กรวด
rock ร็อค หิน,หินโสโครก,อันตราย
plant พลานท พืช,ปลูก,เพาะ
air แอ อากาศ
mountain เมาน-ทิน ภูเขาสูง
hill ฮิล ภูเขาเตี้ยๆ,เนิน,ดอน,ดอย
cave เคฝ ถ้ำ,โพรง,อุโมงค์
tunnel ทัน-เน็ล อุโมงค์, โพรงใต้ดิน,
space ซแพซ อวกาศ,ช่องว่าง,ระยะห่าง
sky ซไค ท้องฟ้า
sun ซัน ดวงอาทิตย์
moon มูน ดวงจันทร์, เดือน
star ซทา ดวงดาว
water วอ-เทอะ น้ำ
rain เรน ฝน,ฝนตก
lightning ไลท-นิง ฟ้าแลบ
thunder ธัน-เดอะ ฟ้าร้อง
thunderbolt ธัน-เดอะ โบลท สายฟ้า
rainbow เรนโบ รุ้ง,สีรุ้ง
ocean โอ-แฌน มหาสมุทร
sea ซี ทะเล
river รีฝ-เออะ แม่น้ำ
canal คะแนล- คลอง,ร่อง,ช่องทาง
swamp ซว็อมพ หนอง,บึง,ตม,ปลัก
pond พ็อนด บ่อน้ำ
fountain เฟาน-ทิน น้ำพุ
waterfall วอ-เทอะ ฟอล น้ำตก
beach บีช หาดทราย
wind ไวนด ลม,ลมแล้ง
ground กเรานด ดิน
clay คเล ดินเหนียว
sand แซ็นด ทราย
sunlight ซันไลท แสงอาทิตย์
moonlight มูนไลท แสงจันทร์
cloud คเลาด เมฆ
mist มิซท หมอก
smoke ซโมค ควัน,สูบบุหรี่

Permalink ให้ความเห็น

เลข

มกราคม 9, 2011 at 7:38 pm (เลข)

เลข

 

first เฟิซท ที่หนึ่ง
second เซค-อันด ที่สอง
third เธิด ที่สาม
fourth โฟธ ที่สี่
fifth ฟิฟธ ที่ห้า
character แค-แร็คเทอะ ตัวอักษร,ลักษณะ,นิสัย
numeral นยู-เมอะแร็ล ตัวเลข
number นัม-เบอะ เลขหมาย,เลขประจำตัว
one วัน หนึ่ง
two ทู สอง
three ธรี สาม
four โฟ สี่
five ไฟฝ ห้า
six ซิคซ หก
seven เซฝ-เอ็น เจ็ด
eight เอท แปด
nine ไนน เก้า
ten เท็น สิบ
eleven อิเลฝ-เอ็น สิบเอ็ด
twelve ทเว็ลฝ สิบสอง
thirteen เธอ-ทีน- สิบสาม
fourteen โฟ-ทีน สิบสี่
fifteen ฟีฟ-ทีน- สิบห้า
twenty ทเวน-ทิ ยี่สิบ
thirty เธอ-ทิ สามสิบ
hundred ฮัน-ดเร็ด ร้อย
thousand เธา-แส็น พัน
ten thousand หมื่น
hundred thousand แสน
million มีล-ยัน ล้าน

Permalink ให้ความเห็น

วัน-เดือน-ปี

มกราคม 9, 2011 at 7:29 pm (วัน-เดือน-ปี)

วัน-เดือน-ปี

day เด วัน
date เดท วันที่,วันเดือนปี,อายุ
Sunday ซัน-ดิ วันอาทิตย์
Monday มัน-ดิ วันจันทร์
Tuesday ทยูส-ดิ วันอังคาร
Wednesday เวนส-ดิ วันพุทธ
Thursday เธิส-ดิ วัน พฤหัสบดี
Friday ฟไร-ดิ วันศุกร์
Saturday แซท-เออะดิ วันเสาร์
month มันธ เดือน
January แจน-ยิวเอริ เดือนมกราคม
February เฟบ-รุเอริ เดือนกุมภาพันธ์
March มาช เดือนมีนาคม
April เอ-พริล เดือนเมษายน
May เม เดือนพฤษภาคม
June จูน เดือนมิถุนายน
July จูไล เดือนกรกฎาคม
August ออ-กัซท เดือนสิงหาคม
September เซ็พเท-เบอะ เดือนกันยายน
October อ็อคโท-เบอะ เดือนตุลาคม
November โนะเฝม-เบอะ เดือนพฤศจิกายน
December ดิเซม-เบอะ เดือนธันวาคม
year เยีย ปี,ขวบ,อายุ
Era เอีย-ระ ยุค, สมัย
Buddhist Era (BE) บุดดิส เอีย-ระ ปี พ.ศ.
Christian Era(CE) คริส เซิน เอีย-ระ ปี ค.ศ.
1985 ไนน-ทีน เอ-ทิ ไฟฝ ปี ค.ศ.๑๙๘๕
2000 ทู เธา-แส็น ปี ค.ศ.๒๐๐๐
2005 ทู เธา-แส็น ไฟฝ ปี ค.ศ.๒๐๐๕

Permalink ให้ความเห็น

เวลา

มกราคม 9, 2011 at 7:10 pm (เวลา)

วลา

period เพีย-เรียด คาบ,ระยะเวลา
time ไทม เวลา,ชั่วเวลา
o’clock โอะคลอด- ใช้เติมหลังเลขแสดงเวลา
hour เอาร ชั่วโมง,เวลา
minute มิน-อิท นาที
second เซค-อันด วินาที
quarter ควอ-เทอะ ๑๕ นาที่
half ฮาฟ ครึ่ง,ครึ่งหนึ่ง
AM เอ-เอ็ม ช่วงเช้า(๐.๐๐น-๑๒.๐๐น)
PM พีเอ็ม ช่วงบ่าย(๑๒.๐๐น-๐.๐๐น)
before บิ-โฟ ก่อน,มาก่อน,หน้า,ต่อหน้า
after อาฟ-เทอะ หลัง,ทีหลัง, หลังจาก
yesterday เยซ-เทอะดิ เมื่อวานนี้
to day ทู เดย์ วันนี้
tomorrow ทุมอ-โร วันพรุ่งนี้

Permalink ให้ความเห็น

ศาสนา

มกราคม 9, 2011 at 6:47 pm (ศาสนา)

religion รีลิจ-อัน ศาสนา
belief บิลีฟ เชื่อ,เชื่อถือ,ศรัทธา
worship เวอ-ฌิพ ทำการสักการะ,บวงสรวง
Christianity คริซซิแอน-อิทิ ศาสนาคริสต์
Brahminism บรา-มินิสซึม ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)
Hinduism ฮิน-ดูอิสซึม ศาสนาฮินดู
Buddhism บุด-ดิสซึม ศาสนาพุทธ
Islamism อิซ-ละมิสซึม ศาสนาอิสลาม
ghost โกซท ผี, ปีศาจ, น่ากลัง,เงา
spirit ซพี-ริท วิญญาณ, จิตใจ, หัวใจ, ผี

Permalink ให้ความเห็น